Contacto

Facultade de Economía e Empresa
Campus de Elviña, Universidade da Coruña
15071 A Coruña, A Coruña (03082)
España (ES)

Contacto principal

Redmarka
Array
Teléfono (+34) 881012480

Contacto de soporte

Eva Sánchez Amboage
Teléfono (+34) 881012480