Vol. 01 Núm. 013-014 (2012)

Un ollar estratéxico sobre a práctica e a investigación en educación ambiental

A educación ambiental, como disciplina e como ámbito de intervención educativa, precisa revisar a súa práctica e fomentar a investigación para seguir avanzando.
No presente número da revista recóllense algunhas aportacións neste sentido, de cara a manter certas prácticas que desde o ámbito académico e científico desde a avaliación e a investigación considéranse valiosas e oportunas, e de presentar outras máis anovadoras que
permiten seguir abrindo novas vías de cara a enfrontarnos aos problemas ambientais desde a educación e a comunicación.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2012.01.013-014

Publicada: 2015-06-30

Táboa de contidos