Vol. 01 Núm. 017 (2014)

Da formación á profesionalización na educación ambiental

A Educación Ambiental é un ámbito profesional que en moitos países iberoamericanos e lusófonos está sen regular, polo que en moitos deles comezaron a despuntar movementos  de cara á profesionalización do sector. A formación a xogado un papel fundamental, por unha banda, porque facilitou a adquisición de coñecementos e técnicas, e por outras banda porque otorgou titulacións e credenciais a un importante número de profeionais que agora reivindican normalizar a súa situación.

Neste número algúns autores realizan aportacións arredor da formación dos profesionais en distintos contextos e realidades, e outros mostran espazos de especialización e acción da Educación Ambiental.


Por outra banda, adiántase un artigo sobre un estudo de como está a afectar a crise económica no sector da Educación Ambiental. Un análise e reflexión tan oportuno como necesario.


Desde o Consello de Dirección entendemos que este número non pecha nin aborda o tema na súa totalidade, polo que o entendemos como un convite para seguir profundizando e avanzado nestas cuestións.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2014.01.017

Publicada: 2016-06-15

Táboa de contidos

O impacto da crise económica no campo da Educación Ambiental en Galicia: análise comparada da situación profesional en 2007 e 2013

  • Pablo Ángel Meira Cartea
  • María Barba Núñez
  • Juan José Lorenzo Castiñeiras
Publicado: xuño 15, 2014
páxinas 25-50

O comic, o humor gráfico e a natureza

  • Tomás Cuesta González
Publicado: xuño 15, 2014
páxinas 51-59