Contido principal do artigo

Lucília Guedes
FAPAS
Portugal
Vol. 01 Núm. 017 (2014), Banco de boas prácticas, páxinas 73-80
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2014.01.017.1571
Enviado: May 19, 2016 Aceptado: May 19, 2016 Publicado: Jun 15, 2014
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

A Educación Ambiental debe ser, sobre todo, un acto político dirixido á transformación social. O seu foco debería buscar unha perspectiva de acción holística que relaciona o home, a natureza e o universo, tendo como referencia que os recursos naturais están esgotados e que o principal responsable da súa degradación é o ser humano.

Detalles do artigo