Contido principal do artigo

Helena Caçador
Instituto Politécnico de Leiria
Portugal
Isabel Rebelo
Instituto Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0003-0786-8681
Olga Santos
Instituto Politécnico de Leiria
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-9119-9278
Vol. 27 Núm. 1 (2020), Recursos e instrumentos sociais, páxinas 119-129
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2020.27.1.6648
Enviado: Jun 21, 2020 Publicado: Jun 30, 2020
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

A alfabetización ambiental é un tema inevitable no século XXI, para cuestións ambientais, como o cambio climático extremo, que pode ser crucial para preservar a biodiversidade e a calidade de vida no noso planeta (Moreno y Mafra, 2019). Deste xeito, existe un compromiso urxente de "todos" para promover unha acción máis activa e consciente para resolver os problemas ambientais actuais e previr os futuros. A educación é un obxectivo da sociedade e, en particular, do sistema educativo (Sanches, 2011). A escola constitúe un segundo "fogar" para futuros adultos, polo que se presenta como o contorno máis favorable para a adquisición de novas habilidades, a saber, as relacionadas coa Alfabetización Ambiental, nun xesto de respecto mutuo entre un mesmo e o outro. O presente traballo  relaciónase cun estudo de Alfabetización Ambiental evidenciado por un grupo de estudantes que asisten ao sexto ano de Educación Primaria. Según Spínola (2011: 290) citando Hungerford e Volk (1990) e Hollweg et. al. (2011), a conceptualización da Alfabetización ambiental inclúe o "dominio de catro compoñentes interrelacionados: coñecemento, disposicións, competencias e comportamentos amigables co medio ambiente". Destos catro compoñentes, mencionados anteriormente, destacaronse dous, o objectivo do estudio, o coñecemento e os comportamentos ecolóxicos.

Detalles do artigo

Referencias

Bogdan, R. e S. Biklen (1994). Investigação qualitativa em educação. Porto: Porto Editora.

Câmara, A., et al. (2018). Referencial de educação ambiental para a sustentabilidade para a educação pré-escolar, o ensino básico e o ensino secundário. Lisboa: Ministério da Educação.

Direção-Geral da Saúde. (2004). Divisão de saúde escolar. Notícias saúde escolar, 1-4.

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. (2015). Referencial de educação para o risco. Lisboa: Ministério da Educação e Ciência.

ENEA (2017). Estratégia nacional de educação ambiental 2020. Lisboa: Agencia Portuguesa do Ambiente.

Fortin, M. F. (1999). Processos de investigação: da conceção à realização. Loures: Sociência.

Freixo, M. (2010). Metodologia científica: fundamentos, metodos e técnicas. Lisboa: Instituto Piaget.

Hill, M. e A. Hill (2009). Investigação por questionário. Lisboa: Edições Sílabo.

Ministério da Educação. (2017). Educação para a cidadania. Lisboa: República portuguesa- XXI Governo Constitucional.

Moreno, M. e P. Mafra (2019). Literacia ambiental: uma necessidade para a sociedade ambientalmente ativa. EDUSER: revista de educação, pp. 66-76.

Sanches, I. (2011). Do “aprender para fazer” ao “ aprender fazendo”: as práticas de educação inclusiva na escloa. Revista lusófona de educação, n. 19, pp. 135-156.

Sousa, M. e C. Baptista (2011). Como fazer investigação, dissertações, teses e relatórios segundo Bolonha. Lisboa: Lidel-Edições Técnicas LDA.

Spínola, H. (2011). Literacia Ambiental: um desafio à didática e à matemática. Funchal: Centro de Investigação em Educação, Universidade da Madeira.

Vaz, D. (2010). Alterações climáticas, riscos ambientais e problemas de saúde: breves considerações. II Seminário Ibero Americano de geografia física.