Contido principal do artigo

Margarida Correia Marques
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-5769-0626
Marcos Sorrentino
Universidade de São Paulo
Brasil
https://orcid.org/0000-0003-4394-1655
Araceli Serantes-Pazos
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0002-2849-6445
Vol. 26 Núm. 1-2 (2019), Traxectorias e retos, páxinas 35-44
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2019.26.1-2.6548
Enviado: May 22, 2020 Publicado: Dec 22, 2019
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Os equipamentos para a educación ambiental (EqEA) teñen o potencial de ser impulsores sociais efectivos e de promover o desenvolvemento comunitario sostible. O presente traballo pretende dar a coñecer o libro titulado "Equipamentos para a educación ambiental". Mediante visitas in situ, enquisas, a fotografía profesional de António Borba e o deseño moderno e elegante de Luís Gabriel, este traballo presenta deceséis EqEA no norte e centro da parte continental de Portugal. Está dirixido a un público amplo, a saber: educadora/es ambientais e xerentes de EqEA, decisora/es, empresaria/os, visitantes/usuaria/os potenciais deste equipamento. Seu obxectivo é contribuir á reflexión e discusión urxentes sobre o papel deste recurso de educación ambiental, os EqEA, no presente e no futuro achegado, así como no contexto da actual Estratexia Nacional de Educación Ambiental portuguesa. Froito do proxecto “Equipamentos de educación ambiental para a sostenibilidade a favor dunha nova cultura na Terra”, involucradas na súa implementación ls universidades de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugal), São Paulo (Brasil) e A Coruña (Galicia). Este libro sinala pautas, desafíos e oportunidades que poden promover unha experiencia socioambiental máis xusta. Tamén encontra que a existencia dunha rede de EqEA é crucial na construción da equidade territorial, especialmente nos territorios de baixa densidade.

Detalles do artigo

Referencias

APA–Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (2017). SNIAmb–Sistema Nacional de Informação de Ambiente, Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. http://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=142&sub2ref=698; http://sniamb.apambiente.pt [Acedido em setembro de 2017].

Correia Marques, Margarida, Araceli Serantes, Fátima Marques, Marcos Sorrentino, Maria Inês Vicente, Pedro Russo e Sara Carvalho. (2018). Equipamentos para a educação ambiental. Um caminho de sustentabilidade no interior Norte e Centro de Portugal Continental. Vila Real: UTAD- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Correia Marques, Margarida, Fabiola Hipólito e Rosanno Bastos (2017). “Os equipamentos de educação ambiental para a sustentabilidade no cerne do Entre-Norte-e-Centro”, AmbientalMente Sustentable. Revista Científica Galego-Lusófona de Educación Ambiental, XII, 23-24 (1-2), páj. 119-139.

Correia Marques, Margarida, A. Martins, A. Mascarenhas, A.P. Silva, A.C. Rodrigues, C. Rodrigues, C. SÁ, F. Hipólito, F. Marques, I. Branco, J. Baptista, J. Jorge, J. Aranha, N. Barros, O. Santana, S. Lobo, S. Mesquita, S. Leite, e V. Seixas (2015): Sete concelhos, um território: uma caraterização ambiental e socioeconómica no cerne do Entre-Norte-e-Centro. Cascais: Princípia.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 100/2017 de 11 de julho. Estratégia Nacional de Educação Ambiental em Diário da República, 1.ª série, n.º 132, 3533-3550.

UN–United Nations (2019). Sustainable Development Goals. [Acedido em julho de 2019: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals].