Revista Galega de Filoloxía

A Revista Galega de Filoloxía conságrase á publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou filolóxico do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e ao coñecemento da lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, serán obxecto de consideración para seren publicadas as recensións de obras que trataren algún tema relacionado coa lingüística en xeral, ou coa galega e portuguesa en particular.

Vol 17 (2016)

Táboa de contidos

Artigos

Unha nova proposta de lectura e interpretación para o v. 9 da «cantiga da guarvaia»: des aquelha vs. de saquelha PDF  11-31
Bieito Arias-Freixedo  
aaBBB: A forma estrófica da cantiga 7 de Fernan Rodriguez de Calheiros PDF  33-51
Rip Cohen  
Significado e función dos antropónimos en Majina, a primeira novela galega PDF  53-75
Xosé Antonio Fernández-Salgado  
Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito PDF  77-118
Xosé Ramón Freixeiro-Mato  
A orixe literaria do nome da Coruña PDF  119-164
Gonzalo Navaza  
Castanhas e cascavelhos – ou como un rexionalismo do Miño evidencia a relación entre as vivencias e a lingua PDF (Português)  165-183
José Teixeira  

Recensións

Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra Civil, literatura franquista e galeguismo n´O Gaiteiro de Lugo PDF  187-190
Cristian Pernas-Rubal  
Recensión: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá PDF  191-198
Paulo Martínez-Lema  
Recensión: Carlos Alberto Faraco, História sociopolítica da língua portuguesa PDF  199-203
Pere Comellas