Recensión: Fernando Ramallo, Estibaliz Amorrortu e Maite Puigdevall (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español

  • Xoán López-Viñas
Palabras chave neofalantismo

Resumo

Recensión: Fernando Ramallo, Estibaliz Amorrortu e Maite Puigdevall (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español, Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019, 195 páxinas.

Publicado
2019-12-31
Como citar
López-Viñas, X. (2019). Recensión: Fernando Ramallo, Estibaliz Amorrortu e Maite Puigdevall (eds.), Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado español. Revista Galega De Filoloxía, 20, 167-169. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5926
Sección
Recensións