Recensión: Maria Aldina Marques e Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa

  • Noemí García Rodríguez
Palabras chave lingüística galego-portuguesa

Resumo

Recensión: Maria Aldina Marques e Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa, Santiago de Compostela, Laiovento, 2019, 332 páxinas.

Citas

Aldina Marques, Maria & Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.) (2015). Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-português. Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Universidade da Coruña.

Sánchez Rei, Xosé Manuel & Aldina Marques, Maria (orgs.) (2016). As Ciências da Linguagem no espaço galego-português. Diversidade e Convergência. Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho / Edições Humus.

Ferreiro, Manuel (1999) [1995-1997]. Gramática histórica galega. Vol. I. Fonética e Morfosintaxe. Vol. II. Lexicoloxía. Santiago de Compostela: Laiovento.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2006) [1998-2003]. Gramática da lingua galega. Vol. I. Fonética e Fonoloxía. Vol. II. Morfosintaxe. Vol. III. Semántica. Vol. IV. Gramática do Texto. Vigo: A Nosa Terra.

Publicado
2019-12-31
Como citar
García Rodríguez, N. (2019). Recensión: Maria Aldina Marques e Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa. Revista Galega De Filoloxía, 20, 161-165. https://doi.org/10.17979/rgf.2019.20.0.5924
Sección
Recensións