Recensión: Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor

  • Ricardo Pichel Gotérrez

Resumo

Recensión: Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor. A Coruña: Edicións Laiovento (Col. Ensaio). 2015, 286 páxinas.
Publicado
2017-12-12
Sección
Recensións