Recensión: Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor

Ricardo Pichel Gotérrez

Resumo


Recensión: Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor. A Coruña: Edicións Laiovento (Col. Ensaio). 2015, 286 páxinas.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3187

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.