Recensión: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá

Paulo Martínez-Lema

Resumo


Recensión: Carolina Pérez Capelo, Toponimia e variación dialectal. Os topónimos rematados en -oa, -oá, -úa, -uá, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 128 páxinas.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2016.17.0.1876

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.