Contido principal do artigo

Eva Baptista
CITCEM - Centro de Investigación Transdisciplinar
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-6880-9656
Vol. 25 (2021), Libros, páxinas 347-351
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8622
Enviado: Jul 13, 2021 Publicado: Jul 13, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

A obra Camiños da Educación de Infancia en Portugal: Políticas e perspetivas contemporáneas, debe a súa organización a António Gomes Ferreira e Luís Mota. Constitúe unha referencia nesta área, unha vez que presenta o máis completo panorama comparativo da evolución histórica da educación da infancia en Portugal, abordando, aínda, rumbos propios da contemporaneidade, como a educación para a igualdade do xénero e a literacia emocional.

Detalles do artigo