Contido principal do artigo

José Antonio Seoane
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0002-4435-8958
Vol. 25 (2021), Libros, páxinas 337-339
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8620
Enviado: Jul 13, 2021 Publicado: Jul 13, 2021
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Edición pulcra e rigorosa da tradución ao galego de tres textos clásicos dos que é editor e traductor Fernando Domènech. No estudio introductorio quedan perfectamente aclaradas as razóns que xustifican a elección de Pico della Mirandola, Marsilio Ficino e Joan Luis Vives mesmo pola temática dos textos como pola contextualización e a  súa posterior interpretación.

Detalles do artigo