Contido principal do artigo

Anton Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5260-7435
Luis Alberto Marques Alves
Universidade do Porto
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-7242-9880
Vol. 25 (2021), Monografía, Páxinas 9-22
DOI: https://doi.org/10.17979/srgphe.2021.25.0.8596
Recibido: xul. 7, 2021 Publicado: xul. 7, 2021
##submission.howToCite##

Resumo

 Procúrase presentar un “estado da cuestión” sobre os aspectos históricos, conceptuais, definitorios, marcas de influencia e desenvolvementos da investigación histórico-educativa relativa ao movemento internacional da Nova Educación e á rede transnacional que foi a LIEN. Os contributos aquí presentes enfocan a súa atención, en particular, no espazo ibérico e brasileiro. E utilízase conxuntamente a lingua galega e a portuguesa, irmás nun mesmo sistema lingüístico. 

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Araujo, Alberte e Joaquim Machado Araujo. “A Educaçâo Nova e o trabalho escolar: horizonte e polaridades de uma visâo educativa”, Teoría de la Educación 30 (2018): 201-216.

Duval, Nathalie. Enseignement et éducation en France du XVIIIe. siècle a nos jours. París: Armand Colin, 2011.

Fabra, María Luisa. La Nueva Pedagogía. Barcelona: Salvat, 1973.

Faria de Vasconcelos. Une école nouvelle en Belgique. Neuchâtel: Delachaux et Niestlé,1915.

Ferrière, Adolphe. Transformemos a escola. Apelo aos país e ás autoridades. París: Livraria Francesa e Estrangeira Truchy-Leroy, 1928.

Gutierrez, Laurent. “État de la recherche sur l´histoire du mouvement de l´Education nouvelleen France”, Carrefours de l’éducation, 31 (2011): 105-136.

Hofstetter, Rita, Marc Ratcliff, Bernard Scheneuwly (dirs.). Cent ans de vie (1912-2012), La Faculté de Psychologie et des Sciences de l´Education héritiere de l´Institut Rousseau et de l´ére piagetienne. Chêne-Bourg: Georg editions, 2012.

Hofstetter, Rita, Joëlle Droux e Miche Christian (eds.). Construire la paix par l´éducation:réseaux et mouvements internationaux au XX siècle. Genève ao coeur d´une utopie. Neuchâtel: Editions Alphil/ Presses Universitaires Suisses, 2020.

Luzuriaga, Lorenzo. La escuela nueva pública. Buenos Aires: Losada, 1948.

Marín Eced, Teresa. Innovadores de la educación en España (Becarios de la JAE). Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1991.

Muller, Christian e Thomann Jeanneret. “Léducation nouvelle après l´ Éducation Nouvelle: Ruptures et continuities du ‘renouveau’ éducatif au XXe. siècle”, en New Education. Genesis and Metamorphoses/ L´Éducation nouvelle, genèse et metamorphoses. Abstracts Book/Cahiers de résumés. editado por ISCHE 26, 94.Genève: Université de Genève, 2004.

Palacios, Jesús. La cuestión escolar. Barcelona: Laia 1979.

Pintassilgo, Joaquim. “Olhares contrastantes sobre a exemplaridade educativa francesa. As viagens pedagógicas de professores portugueses nas primeiras décadas do século XX” en Influencias francesas en la educación española e iberoamericana (1808-2008), editado por José Mª Hernández Díaz, p. 618. Salamanca: Anthema, 2008.

Pintassilgo, Joaquim & Alves, Luís Alberto Marques (coord.). Roteiros da Inovação Pedagógica. Escolas e experiências de referência em Portugal no século XX. Lisboa, Instituto de Educação/CITCEM/Colibri, 2019.

Raymond, Annick. “L´Éducation naturelle: une idée centrale mais controversée dans les congrès de la Ligue internationale pour l´Éducation Nouvelle”. Carrefours de l´Éducation 31, (2011): 41-60.

Riondet, Xavier, Rita Ofstetter, Henri Louis Go (dirs.). Les acteurs de l´Éducation nouvelle au XXe siècle. Grenoble: Presses Universitaires, 2018.

Riondet, Xavier. L´expérience Vrocho à Nice. Controverses et résistences du quotidien au coeur de l´évolution des normes. Mont Saint-Aignam: Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2019.

Wagnon, Sylvain. De Condorcet a Decroly. La franc-masonerie belge, l´éducation et l´enseignement. Bruxelles: Peter Lang, 2017.