Contido principal do artigo

José Luis Iglesias Salvado
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0002-5833-5642
Vol. 24 (2020), Libros, páxinas 324-329
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7160
Enviado: Nov 13, 2020 Publicado: Dec 1, 2020
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

José Luís Iglesias aborda nesta recensión a análise do libro Xosé María Álvarez Blázquez: Mestre republicano. Diario escolar e desterro, do que é autor Narciso de Gabriel. O libro articúlase ao redor de tres elementos esenciais perfectamente ensamblados que ofrecen ao lector unha visión global de un episodio traumático que determinaría para sempre a vida do mestre, poeta e editor Xosé María Álvarez Blázquez. O mérito da obra é que a partir do diario persoal do mestre o profesor de Gabriel constrúe un elaborado discurso que nos achega a unha realidade persoal aínda que non única, por canto foi repetida e sufrida, en maior ou menor medida, por todo o colectivo do maxisterio español desde o inicio da guerra civil de 1936.

Detalles do artigo