Contido principal do artigo

Carlos Manique da Silva
Instituto de Educación. Universidade de Lisboa
Portugal
https://orcid.org/0000-0003-4210-0723
Vol. 24 (2020), Libros, páxinas 319-323
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7159
Enviado: Nov 13, 2020 Publicado: Dec 1, 2020
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Carlos Manique da Silva achégase nesta recensión á obra Telescola: um espaço de referência educativa, un e-book do que son autores Luís Alberto Alves, Rui Guimarães Lima e Francisco Pereira. A obra que se compón de tres capítulos e un importante conxunto de anexos, desenvolve  unha liña argumental que, partindo das orixes da televisión escolar en Portugal,  tenta comprender a importancia da evolución e implantación desta metodoloxía educativa ao longo dun dilatado período de tempo e o seu papel na democratización de Portugal.

Detalles do artigo