Contido principal do artigo

Xosé Fernández Fernández
Universidade de Vigo
España
Vol. 24 (2020), Libros, páxinas 311-314
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7146
Enviado: Nov 12, 2020 Publicado: Dec 1, 2020
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Recensión do libro de Paco López-Barxas que leva por título Ben-Cho-Sey inédito realizada profesor Xosé Fernández Fernández. Nela analiza e comenta polo miudo un libro con sabor eminentemente galego, no que o discurso narrativo, cheo de pequenas obras, se acompaña de anécdotas e datos familiares que facilitan a lectura e ao tempo achegan unha visión máis completa de José Ramón Fernández-Oxea.

Detalles do artigo