Contido principal do artigo

Carlota Boto
Facultade de Educación da Universidade de São Paulo
Brasil
https://orcid.org/0000-0002-7389-2391
Vol. 24 (2020), Monografía, páxinas 101-113
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2020.24.0.7122
Enviado: Nov 10, 2020 Publicado: Dec 1, 2020
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

António de Sena Faria de Vasconcelos (1880-1939) é un pedagogo portugués e preeminente educador representante da Escola Nova en Portugal. Destacouse no desenvolvemento do pensamento pedagóxico contemporáneo, a partir da súa actuación na Universidade Nova de Bruxelas e coa creación dunha escola en Bierges-Lles-Wavre – experiencia que quedou eternizada especialmente en "Unha escola nova en Bélxica", publicado en 1915. Tras o inicio da Primeira Guerra, o autor dirixirase Xenebra, pasando a integrar o equipo que compuña na época o Instituto Jean-Jacques Rousseau. O artigo aquí presentado versa sobre unha conferencia pronunciada en Suíza en abril de 1915, tras a publicación de "Unha escola nova en Bélxica". O obxectivo do traballo é valorar a correlación entre a situación da infancia e a realidade da guerra, desvelando en simultáneo a comprensión da concepción de infancia que dirixía o pensamento de Faria de Vasconcelos. A metodoloxía para abordar o tema consiste nunha análise do texto "Les enfants et la guerre", en diálogo co pensamento psicopedagógico vixente na época. O desenvolvemento do contido do artigo incidirá na verificación da relación da infancia coa guerra que, segundo Faria de Vasconcelos, era de pavor e de fascinación.  Pártese da orixinalidade da referida publicación para reflexionar sobre as cuestións da infancia, así como para problematizar o concepto de guerra. Como reflexións finais, constátase a coherencia entre os principios da Escola Nova e ese tratamento inaudito do vínculo entre o neno e a guerra.

Detalles do artigo

Referencias

Alves, Luís Alberto Marques. “República e educação: dos princípios da Escola Nova ao Manifesto dos Pioneiros da Educação”. Revista da Faculdade de Letras – História 11 (2010): 165-180.

Cruz, Maria Gabriel Moreno Bulas. “António de Sena Faria de Vasconcelos (1880-1939): um português no Movimento da Escola Nova”. Educação em Revista 2 (1) (2001): 138-149.

Duarte, Madalena Luzia Pereira. À descoberta da Escola Nova de Faria de Vasconcelos. Dissertação de mestrado, Universidade de Aveiro, 2010.

Fernandes, Rogério. O pensamento pedagógico em Portugal. Lisboa: Instituto da Cultura Portuguesa/Biblioteca Breve, 1978.

Ferreira, António Gomes. “A difusão da escola e a afirmação da sociedade burguesa”. Revista Brasileira de História da Educação 5 (1) (2005): 177-197.

Ferreira, António Gomes. “O sentido da educação comparada: uma compreensão sobre a construção de uma identidade”. Educação 31 (2) (2008): 124-138.

Figueira, Manuel Henrique. “A educação nova em Portugal (1882-1935): semelhanças, particularidades e relações com o movimento homónimo internacional (Parte II)”. História da Educação 8 (15) (2004): 29-52.

Gomes, Joaquim Ferreira. “A. Faria de Vasconcelos”. En Estudos de História e de Pedagogia, 119-140. Coimbra: Almedina, 1984.

Machado, Teresa Sousa. “Faria de Vasconcelos: um pioneiro no movimento da Escola Nova na Europa e na América Latina”. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento 8 (2) (2016): 115-123.

Magalhães, Justino. “Intelectuais e história da educação em Portugal e no Brasil”. Cadernos de História da Educação 15 (1) (2016): 299-322.

Martins, Ernesto Candeias. “Faria de Vasconcelos, pioneiro da Educação Ativa: orientação escolar e profissional e o sistema educativo português”. Imagens da Educação 5 (3) (2015): 70-82.

Meirelles-Coelho, Carlos. “Educação intelectual, moral e física segundo Faria de Vasconcelos”. En Actas do Simpósio Internacional Activação do desenvolvimento psicológico, 448-453, editores TAVARES, José; PEREIRA, Anabela; FERNANDES, Carlos; MONTEIRO, Sara. Aveiro: Universidade de Aveiro, s/d.

Nóvoa, António. Evidentementemente: histórias da educação. Porto: Asa, 2005.

Ó, Jorge do. “A governamentalidade e a história da escola moderna: outras conexões investigativas”. Educação e Realidade 34 (2) (2009): 97-117.

Pintassilgo, Joaquim. “Construção histórica da noção de democratização de ensino: o contributo do pensamento pedagógico português”. En Democratização escolar: intenções e apropriações, organizado por Maria M. Vieira, Joaquim Pintassilgo and Benedita Melo, 119-141. Lisboa: Centro de Investigação em Educação, 2003.

Vasconcelos, Faria de. Obras completas. Tomo I. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1986.

Vasconcelos, Faria de. Obras completas. Tomo VII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.