Contido principal do artigo

José Fernández Fernández
Universidade de Vigo
España
Vol. 23 (2019), Documentos, páxinas 293-314
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5914
Recibido: Dec 27, 2019 Publicado: Dec 27, 2019
Copyright Como citar

Resumo

Traballo elaborado por José Ramón Fernández Ojea (Ben-Cho-Shey) para explicar a importancia do canto rexional como cerne e argumento educativo nas escolas.

Detalles do artigo