Contido principal do artigo

Antón Costa Rico
Universidade de Santiago de Compostela
España
https://orcid.org/0000-0001-5260-7435
Vol. 23 (2019), Libros, páxinas 347-349
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5907
Recibido: Dec 27, 2019 Publicado: Dec 27, 2019
Copyright Como citar

Resumo

Crónica da exposición gráfica e informativa sobre o patrimonio do Concello de  Madrid relativo ao sistema escolar público durante o período de tempo que vai desde 1898, momento da perda definitiva das últimas colonias españolas, ate o non menos tráxico e posterior de 1938, na antesala da derrota definitiva da Segunda República en 1939.

Detalles do artigo