Contido principal do artigo

Luís Alberto Marques Alves
Facultade de Letras na Universidade do Porto
Portugal
http://orcid.org/0000-0002-7242-9880
Francisco Digo Mota Soares
Facultade de Letras da Universidade do Porto
Portugal
Vol. 23 (2019), Libros, páxinas 326-330
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5902
Recibido: Dec 27, 2019 Publicado: Dec 27, 2019
Copyright Como citar

Resumo

A monografía presenta de forma axustada o proceso  de investigación en torno á educación da primeira infancia, ao mesmo tempo que analiza e permite o acceso ao acervo documental da Asociación das Garderías de Santa Mariña.

Detalles do artigo