Contido principal do artigo

Narciso de Gabriel
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0002-3630-0908
Vol. 23 (2019), Miscelánea, páxinas 257-289
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2019.23.0.5892
Recibido: Dec 25, 2019 Publicado: Dec 25, 2019
Copyright Como citar

Resumo

Muros foi o concello da provincia da Coruña cuxo maxisterio sufriu con máis contundencia a represión dos militares sublevados contra a República en 1936: o 48% dos seus docentes foron separados definitivamente do ensino. Neste artigo analízanse, en primeiro lugar, as sancións aplicadas e os cargos formulados, prestando especial atención aos de natureza política e relixiosa. A continuación, reconstruímos as historias de catro mestres que, ademais da depuración profesional, experimentaron a prisión, o exilio e mesmo a morte: Francisco Rodríguez Suárez, Xosé Tobío Mayo, Rafael Pardo Carmona e Jesús Álvaro López Brenlla.

Detalles do artigo

Citas

Costa Rodil, Xesús e Santos Suárez, Xesús. Do Sar ao Monte Louro. Memorial da represión. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2019.

Costa Rodil, Xesús e Santos Suárez, Xesús. “De Padrón a Muros. A represión educativa e cultural, 1936-1950.” Barbantía (2010): 53-101.

De Gabriel, Narciso. “O proceso de depuración do maxisterio na provincia da Coruña.” Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación 21 (2017): 119-158.

De Gabriel, Narciso. “Os mestres mortos daquel verán.” A Trabe de Ouro 108 (2018): 15-34.

De Luis Martín, Francisco. La FETE en la Guerra Civil española (1936-1939). Barcelona: Ariel, 2002.

Díaz Fernández. Xerardo. Os que non morreron. Sada: Ediciós do Castro, 1982.

Ermida Meilán, Xosé Ramón e outros, coords., 2017. Os nomes do terror. Galiza 1936: os verdugos que nunca existiron. Santiago de Compostela: Sermos Galiza.

Ermida Meilán, Xosé Ramón. Mortos por amor á Terra. A represión sobre o nacionalismo galego (1936-1960). Santiago de Compostela: Sermos Galiza, 2016.

Fernández Prieto, Lourenzo e Míguez Macho, Antonio, eds., 2018. Golpistas e verdugos de 1936. Historia dun pasado incómodo. Vigo: Galaxia.

Fernández Santander, Carlos. Alzamiento y Guerra Civil en Galicia (1936-1939). Sada: Ediciós do Castro, 2007.

García Díaz, Jesús M. La depuración del magisterio nacional en la provincia de A Coruña. A Coruña: Fundación Luis Tilve, 2018.

Grandío, Emilio, edit., 2007. Anos de odio. Represión e Guerra Civil na provincia da Coruña. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña.

Lamela García, Luis. Escapado. Do monte do Pindo ao exilio pasando pola illa de San Simón. Vigo: Xerais, 2009.

Lamela García, Luis. 1936. La “Cruzada” en Compostela. La Guerra Civil y la represión franquista en los documentos policiales y militares. Sada: Ediciós do Castro, 2005.

Lamela García, Luis. A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión. Sada: Ediciós do Castro, 2005.

Lamela García, Luis. Estampas de injusticia. La Guerra Civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión. Sada: Ediciós do Castro, 1998.

Llopis, Rodolfo. La revolución en la escuela. Dos años en la Dirección General de Primera Enseñanza. Madrid: Biblioteca Nueva, 2005, 1ª ed. 1933.

Martín Ramos, José Luis. El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España. Barcelona: Pasado & Presente, 2015.

Prada Rodríguez, Julio. Geografía de la represión franquista en Galicia. Madrid: Los Libros de la Catarata, 2011.

Prada Rodríguez, Julio. La España masacrada. La represión franquista de guerra y posguerra. Madrid: Alianza Editorial, 2010.

Tobío Mayo, Xosé. O Frade de dúas almas. Vigo: Galaxia, 2009.

Velasco Souto, Carlos F. Represión e alzamento militar en Galiza. Vigo: A Nosa Terra, 2006.