Contido principal do artigo

Raquel Pereira Henriques
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas(FCSH)Universidad Nueva de Lisboa / Instituto de Historia Contemporánea (IHC)
Portugal
https://orcid.org/0000-0002-7300-3419
Vol. 21 (2017), Estudos, páxinas 173-189
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2017.21.0.4824
Recibido: Nov 30, 2018 Aceptado: Nov 30, 2018
Como citar

Resumo

Este artigo insérese no ámbito do proxecto INOVAR - Propostas para a innovación pedagóxica: escolas e experiencias de referencia en Portugal o século XX, financiado pola Fundación para a Ciencia e a Tecnoloxía (FCT) desde maio de 2016. Preténdese analizar historicamente modelos pedagóxicos ou experiencias educativas que xurdisen como innovadoras, ou que aínda representen formas de escolarización alternativas ao persoal escolar máis común, percibir que metodoloxías de traballo eran ou son utilizadas, que fundamentos e percorridos caracterizan cada unha desas institucións.
O Xardín de Infancia San Jorge é unha das escolas que forma parte dese conxunto estudado. É un establecemento de ensino particular e cooperativo, sen fins lucrativos, fundado en 1984 segundo os principios da pedagoxía Waldorf creada por Rudolf Steiner. Foron utilizados textos deste filósofo, diversos estudos teóricos, a documentación de arquivo na escola, testemuños oráis de educadores e pais e, tamén, a observación directa e participante dalgunhas actividades.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo