Contido principal do artigo

Ana María Pessoa
Escola Superior de Educación, Instituto Politécnico de Setúbal
Portugal
https://orcid.org/0000-0001-9071-6157
Vol. 21 (2017), Estudos, páxinas 159-171
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2017.21.0.4592
Recibido: Oct 12, 2018 Aceptado: Oct 12, 2018 Publicado: Oct 10, 2018
Como citar

Resumo

O Xardín Infantil Pestalozzi (1955...) é unha escola de ensino particular, en Lisboa. Este artigo dá conta da investigación que sobre el se fixo no ámbito do proxecto INNOVAR - Propostas de innovación pedagóxica: escolas e experiencias de referencia en Portugal o século XX, financiado pola Fundación para a Ciencia e a Tecnoloxía (FCT) desde maio de 2016. O proxecto pretende identificar e caracterizar un conxunto de escolas e experiencias innovadoras, creadas en Portugal ao longo do século XX. A análise de diferentes prácticas, paradigmas pedagóxicos e metodoloxías representativas de formas de escolarização alternativas que, entón ou aínda hoxe caracterizan esas institucións, son outros dos obxectivos do proxecto.
Como fontes para este artigo foron utilizadas diversas publicacións e materiais producidos pola escola, a extensa documentación de arquivo (planos de actividades, informes, cartas, actas, prensa escolar, fotografías, documentos audiovisuais,...) e testemuños oráis.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo