A Revista Galega de Filoloxía conságrase á publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou filolóxico do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e ao coñecemento da lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, serán obxecto de consideración para seren publicadas as recensións de obras que trataren algún tema relacionado coa lingüística en xeral, ou coa galega e portuguesa en particular.

Vol. 21 (2020)

Publicados: 2020-12-31

Táboa de contidos

Índice

Publicado Dec 30, 2020
Páxinas 7-8

O neofalantismo no ensino secundario: un espazo sen lexitimar

  • Luís López Alonso
Publicado Dec 31, 2020
Páxinas 39-74

As formas de tratamento nunha fala galega

  • Eduardo Louredo Rodríguez
Publicado Dec 31, 2020
Páxinas 75-90

Responsion, métrica acentual e irregularidade métrica na cantiga de amigo

  • Stephen Parkinson
Publicado Dec 30, 2020
Páxinas 91-137

Do supremacismo á xenofobia: o idioma galego no pensamento castelán (séculos XV-XVII)

  • Alexandre Peres Vigo
Publicado Dec 30, 2020
Páxinas 139-171
Ver todos os números