Vol. 01 Núm. 021 (2016)

Educación Ambiental e o reto do compromiso social

O reto actual da educación ambiental é a implicación real da cidadanía co futuro do planeta. Un compromiso que pasa polo cambio do modelo de vida de moitas e moitos cidadás. Mais tamén é preciso velar pola conservación de espacios, de especies e de culturas que están sendo agredidas, provocando seu deterioro e desaparición. Compromiso que debe xurdir do local para convertirse nunha práctica global.
Os artigos deste número comparten a ética da particiapación e da corresponsabilidade en diferentes ámbitos: nos espazos naturais protexidos, nas universidades, nas empresas... Unha vez máis, a presentación de experiencias e a análise de casos proporcionan metodoloxías de traballo, rutas e posibilidades de parcerías para seguir traballando xuntas e xuntos. Neste novo número de ambientalMENTE sustentable mudamos algúns aspectos da maquetación da revista máis a filosofía da revista segue a ser a mesma. Gracias (obrigados) polo seu interese e colaboración.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2016.01.021

Publicada: 2016-10-18

Táboa de contidos

Cidadanía ambiental, un compromiso de participación, en Portugal

 • Artur Peixoto
 • Augusto Serrano
 • Francisco Teixeira
 • Jorge Neves
 • Lurdes Soares
 • Margarida Marcelino
Publicado: xuño 15, 2016
páxinas 29-46

Diagnóstico e estudo da dinámica socioambiental do parque ambiental Bernardo Berneck en Várzea Grande, Rexión metropolitana val do río Cuiaba

 • Giseli Dalla Nora
 • Aparecida Fátima Carvalho Soares Neta
 • Emerson Luiz Felix Barreto
 • Yuri Taveira
Publicado: xuño 15, 2016
páxinas 47-57

Aplicación de tecnoloxías sustentables nas novas empresas en México

 • Adrián Oswaldo Ramírez Coronado
 • José G. Vargas-Hernández
Publicado: xuño 15, 2016
páxinas 69-88