Vol. 01 Núm. 019 (2015)

Educación Ambiental estratéxica

A educación ambiental non está presente nas axendas políticas de moitos dos países; neste momento, no que os problemas ambientais parecen non ter límites e a súa gravedade resulta asustadora, moitas administracións públicas e entidades privadas desvían a súa atención, inhibiéndose da súa responsabilidade cara á sociedade.
Este número da revista recolle unha serie de propostas de acción en distintos escenarios: desde a participación política, á formación do profesorado nas Universidades ou dos axentes ou guías-intérpretes no marco da Unión Europea, até en espacios tan concretos como son os Centros de Interpretación Ambiental.
Presentamos ademáis a proposta de texto da Axenda 2030 proposta desde Nacións Unidas,
Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, na que
se quere marcar un Plan de Acción a través dos obxectivos globais. Esta Axenda contén 17
Obxectivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a cadar até o ano 2030.
Unha vez máis, ambientalMENTE sustentable desexa ser ese espacio de reflexión e intercambio coa intención de promover un Planeta máis equitativo e comprometido coa vida.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2015.01.019

Publicada: 2016-05-26

Táboa de contidos