Contido principal do artigo

Patricia Trasmonte Martínez
UDC
España
Iria Caamaño Franco
UDC
España
https://orcid.org/0000-0001-7983-8620
M. Elvira Lezcano González
UDC
España
https://orcid.org/0000-0002-1937-7604
Vol. 02 Núm. 018 (2014), Traxectorias e retos, Páxinas 23-47
DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2014.02.018.792
Recibido: xuño 30, 2015 Publicado: dec. 15, 2014
##submission.howToCite##

Resumo

O propósito deste artigo é  presentar a importancia da Interpretación como medio de difusión do patrimonio, neste caso, patrimonio arqueolóxico con uso turístico. Para iso, escolleuse o Museo Aberto de Carnota (A Coruña, Galicia) debido ao crecente interese suscitado nos últimos anos, feito que se manifesta tras a súa posta en valor (escavación, mellora da accesibilidade, sinalización...). Non obstante, este uso crecente, tanto por parte da poboación local como de turistas espontáneos, pon en situación de vulnerabilidade e risco de conservación aos recursos que conforman o Museo Aberto xa que non existe un correcto planeamento da súa xestión. Por tanto, debido a que a posta en valor foi proposta dende un uso de lecer espontáneo e non dende a perspectiva do uso turístico, cómpre desenvolver  un plan de intervención  no recurso. Neste contexto, a metodoloxía empregada baseouse nas técnicas cualitativas: observación participante e entrevistas en profundidade, que permitiron realizar unha avaliación da súa situación actual. Finalmente preséntanse as conclusións á vez que se mostra unha proposta pre-interpretativa que podería servir como base para un futuro plan de intervención.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Álvarez-Gayou, J.L. (2003): Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: Editorial Paidós Mexicana S.A.

Baez y Pérez de Tudela, J. (2009): Investigación cualitativa. Madrid: ESIC Editorial.

Barreiro, D. (2012): Arqueología aplicada y patrimonio: memoria y utopía, Complutum, Vol.23 (2), pp. 33-50.

Carbone, F., Oosterbeek, L. e Costa, C. (2013): Paideia approach for heritage management. The tourist enhancement of archaeological heritage on behalf of local communities, Pasos, Vol. 11, Nº 2, pp. 285-295.

Castro de Mallou. Dispoñible en: http://castrodemallou.net/. Consultado en 24/03/2014 ás 20:00.

Concello de Carnota. Dispoñible en: http://www.concellodecarnota.com/. Consultado en 24/03/2014 ás 20:30.

Cool-Touring. Experiencias turísticas selectas. Dispoñible en: http://cool-touring.com/visitas-guiadas/torredosmouros/. Consultado en 12/05/2014 ás 19:30.

Cúneo E. M. (2004): Huellas del pasado, miradas del presente: la construcción social del patrimonio arqueológico del Neuquén, Intersecciones en Antropología, nº5, pp. 81-94

Domínguez, A. (2007): El Patrimonio Arqueológico a debate: su valor cultural y económico. Huesca: Cometa, S.A., pp. 1-19.

Fernández G. e Guzmán A. (2005): Patrimonio industrial y rutas turísticas culturales: Algunas propuestas para Argentina, Cuadernos de Turismo, nº15, pp. 97-112.

Ferrer, C. e Vives-Ferrándiz, J. (2014): Patrimonio industrial y rutas turísticas culturales: Algunas propuestas para Argentina, Cuadernos de Turismo, nº15, pp. 97-112.

Vives-Ferrándiz, J. e Ferrer, C., El pasado en su lugar: patrimonio arqueológico, desarrollo y turismo. Valencia: Museu de Prehistòria de Valencia – Deputación de Valencia, pp. 177-189.

Gago, M., Malde, A., Ayán, X., Toural, C. (2013): A Torre dos Mouros (Lira, Carnota). Una experiencia de ciencia en comunidad y comunicación en directo. En Almansa, J., Arqueología Pública en España. Colección Arqueología Pública. Madrid: JAS Arqueología S.L.U., pp. 291-316.

García, M. e De La Calle, M. (2010): Uso y lectura turística de los grandes conjuntos arqueo-público de Medina Azahara / Madinat al-Zahra (Córdoba), Pasos, Vol. 8, Nº 4, pp. 609-626.

García, M. e De La Calle, M. (2012): Capacidad de carga en grandes recursos turístico-culturales, Anales de geografía, Vol. 32, Nº 2, pp. 253-274.

Gómez Ferri, J. (2004). Del patrimonio a la identidad. La sociedad civil como activadora patrimonial en la ciudad de Valencia, Gazeta de Antropología, nº, 20, artigo 09.

González Méndez, M. (2000): Memoria, historia y patrimonio: hacia una concepción social del patrimonio, Trabajos de Prehistoria 57, n.” 2, 2000, pp. 9 -20.

González , M., Lezcano, M.E., Serantes, A. (2014): Interpretación do Patrimonio Cultural: guía para profesionais do turismo. A Coruña: CEIDA. Dispoñible en: http://www.ceida.org/files/publicacions/IPCulturalGuiaTurismo.pdf. Consultado en 26/12/2014 ás 17:30.

Guasch, O. (2002): Observación Participante (Colección Cuadernos Metodológicos, nº 20). Madrid: Centro de Investigacións Sociolóxicas.

Ham, S. (2013): Interpretation. Making a difference on purpose. United States of America: Fulcrum Publishing.

ICOMOS. Carta ICOMOS para Interpretación y Presentación de Sitios de Patrimonio Cultural (Québec, 2008). Dispoñible en:http://www.international.icomos.org/charters/interpretation_sp.pdf. Consultado en 17/11/2014 ás 11:15.

ICOMOS. Carta Internacional sobre turismo cultural, la gestión del turismo en los sitios con patrimonio significativo. 8º borrador (México, 1999). Dispoñible en: http://www.icomos.org/tourism/tourism_sp.html. Consultado en 17/11/2014 ás 15:15.

Leira, J. (2013): Interpretive processes in cultural tourism”, Rotur. Revista de Ocio y Turismo, 6, pp. 91-105.

Manuel Gago. Blog Capítulo Cero. Dispoñible en: http://www.manuelgago.org/blog/index.php/category/notas-arqueoloxicas/. Consultado en 24/03/2014 ás 18:00.

Manzato, F. (2007): Turismo Arqueológico: diagnóstico e análise do produto arqueoturístico”, Pasos, Vol. 5, Nº 1, pp. 99-109.

Manzini, L. (2011): El significado cultural del Patrimonio, Revista digital Estudio del Patrimonio Cultural, nº 6, pp. 27-42.

Martín, M. (2007): La difusión del patrimonio. Actualización y debate, E-rph: Revista Electrónica de Patrimonio Histórico, Nº 1, pp. 1-21.

Morales, J. (2001): Guía práctica para la Interpretación del patrimonio. El arte de acercar el legado natural y cultural al público visitante. Sevilla: Junta de Andalucía, Concejalía de Cultura, Difusión Monografías.

Morales, J. (2014): Interpretación del patrimonio, presentación empregada no IV Curso de verán. A evolución do turismo no marco da