Contido principal do artigo

Maria Pilar Punter Chiva
Universidade de Valencia, España
España
Vol. 02 Núm. 018 (2014), Marco teórico, Páxinas 7-21
DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2014.02.018.791
Recibido: xuño 30, 2015 Publicado: dec. 15, 2014
##submission.howToCite##

Resumo

As investigacións demostraron fidedignamente que a prensa escrita é fonte de información fundamental naqueles temas relacionados co cambio climático para o público. A correcta comunicación do tema a través de imaxes faise necesaria para a súa comprensión. Mentres que as representacións gráficas con datos demostraron ser útiles para chegar a coñecer a complexa dinámica da atmosfera, as fotografías foron, a miúdo, empregadas para visualizar posibles impactos do cambio climático. Este artigo analiza como é comunicado o tema do cambio climático utilizando elementos visuais, por un xornal de gran tirada en España, como é o ABC. O volume de artigos que incorporan imaxes pertence a catro periodos diferentes. Devanditos periodos coinciden cos anos de publicación dos catro primeiros informes do panel intergubernamental do cambio climático (IPCC). Devanditos momentos foron escollidos por ser considerados chave para o desenvolvemento e compresión deste problema ambiental. Os elementos visuais son utilizados, do mesmo xeito que os textos, para dar unha visión parcial e dirixida polo autor (neste caso o medio de comunicación) do tema tratado.

Descargas

Os datos de descargas todavía non están dispoñibles.

Detalles do artigo

Citas

Artígos de prensa extraídos e analizados da hemeroteca dixital do ABC nos anos 1990,1995, 2001 e 2007.

Difrancesco, D. A. Y Young, N (2010). Seeing climate change: the visual construction of global warming in Canadian national print media, Cultural Geographies, 18(4), 517–536.

Dorries, M. (2010). Climate catastrophes and fear, WIREs Climate Change, (1), 885-890.

Doyle, J. (2007). Picturing the clima(c) tic: Greenpeace and the representational politics of climate change communication, Science as Culture (16), 129–150.

Erviti, M. C. e Lara, A. (2012). Las imágenes televisivas del cambio climático. Estudio de la cobertura de la Cumbre de Durban en los informativos españoles. Revista Comunicación, 10 (1), 1467-1482.

Hulme, M. e Turnpenny, J. (2004). Understanding and managing climate change: the UK experience, The Geographical Journal, 170 (2) 105–115

Mahony, M. e Hulme, M. (2012). The Colour of Risk: An Exploration of the IPCC’s “Burning Embers” Diagram, Spontaneous Generations: A Journal for the History and Philosophy of Science, 6 (1), 75-89.

Manzo, K. (2010). Imaging vulnerability: the iconography of climate change, Area, 42(1), 96-107.

Nicholson-Cole, S. A. (2005). Representing climate change futures: a critique on the use of images for visual communication, Computers, environment and urban systems, 29 255-273.

O’Neill, S. J., Boykoff, M., Niemeyer, S. e Day, S. A. (2013). On the use of imagery for climate change engagement, Global Environmental Change, (23), 413–421.

Simón, J. e Zarzoso, A. (2013). Visual representations in science. Endeavour, 37(3), 121-122.

Simón, J. e Zarzoso, A. (2011). Representacions visuals en ciència: més que illustracions, imatges carregades de significat, Nova Època, (4), 119-122.

Smith, N. W. e Joffe, H. (2009). Climate change in the British press: the role of the visual, Journal of Risk Research, 12(5), 647-663.