A filosofía do Ben Vivir, inspiradora para unha educación na natureza

Palabras chave ben vivir, relación ser humano natureza, xusticia social, altermundialismo, culturas indíxenas

Resumo

O presente traballo propón unha análise da filosofía do Ben Vivir como unha alternativa ao paradigma da vida contemporánea, que pasa por un distanciamento do ser humano en relación á natureza, centrado no uso abusivo da mesma. Non é só unha crítica ao sistema capitalista e a cultura occidental, que se pretenden universais, senón tamén unha reflexión sobre as posibilidades que diferentes modos de vida xa existentes poden ofrecer, como os dos pobos indíxenas, que inspiran o Ben Vivir e convídannos a pensar en novos sistemas de vida e relacións, máis orientados para o respecto, a xustiza, a solidaridade e a paz. A posibilidade do Ben Vivir só pode ser conquistada a través dun novo sistema de educación, que debe abandonar a súa doutrina unificadora para facerse crítica e liberadora. Para xustificar esa proposta, unha análise do proxecto educacional «Escolas de Ben Vivir» de Ecuador é presentada para mostrar que o Ben Vivir non é algo irrealizable, se non posible.

Publicado
2019-07-05
Como citar
Pinheiro, I., & Fernández Herrero, B. (2019). A filosofía do Ben Vivir, inspiradora para unha educación na natureza. Sarmiento. Revista Galego-Portuguesa De Historia Da Educación, 22, 117-131. https://doi.org/10.17979/srgphe.2018.22.0.5482
Sección
Monografía. Natureza e educación