Contido principal do artigo

Narciso de Gabriel
Universidade da Coruña
España
https://orcid.org/0000-0002-3630-0908
Vol. 21 (2017), Monografía. Depuración do maxisterio, páxinas 119-158
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2017.21.0.4826
Recibido: Nov 30, 2018 Aceptado: Nov 30, 2018
Como citar

Resumo

Neste artigo ofrécese unha visión panorámica da depuración sufrida polo maxisterio público da provincia da Coruña entre 1936 e 1942, que conduciu á sanción dunha boa parte dos seus efectivos. Examínase primeiro a represión practicada polas autoridades militares e académicas, concentrada nos meses de agosto e setembro de 1936, e despois a realizada polo aparato especificamente depurador entre 1937 e 1942; diferénciase o alcance que tivo este proceso para mestras e mestres; descríbese a xeografía da represión, tomando o concello como unidade de análise; e revísanse os expedientes de depuración de Xos.éToba Fernández e de Palmira González López. As principais fontes utilizadas foron o Boletín Oficial do Estado e o Boletín Oficial da Provincia da Coruña, que permitiron cuantificar o proceso, e os expedientes de depuración, que resultan fundamentais para apreciar a súa dinámica e significado.

Descargas

Os datos de descarga non están aínda dispoñibles.

Detalles do artigo