Contido principal do artigo

Violante Magalhães
Escola Superior de Educación João de Deus
Portugal
Vol. 20 (2016), Miscelánea, páxinas 79-107
DOI https://doi.org/10.17979/srgphe.2016.20.0.4047
Enviado: Sep 14, 2018 Aceptado: Sep 14, 2018 Publicado: Oct 11, 2016
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

De entre o conxunto de escritores consagrados de literatura portuguesa para a infancia, Sidónio Muralha, Matilde Rosa Araújo e Luísa Ducla Soares son nomes de referencia. Se o primeiro é apontado entre os pioneiros da produción poética para a infancia, Matilde foi a mais recoñecida poeta portuguesa para o público infantil na segunda metade do século XX. Por seu turno, Luísa Ducla Soares continúa, nos nosos días, a publicación dunha obra de cualidade indubidable.
Os tres autores teñen en común o feito de escribir o mesmo para público adulto como para o público infanto-xuvenil, tocando diferentes xéneros, entre os que destaca a poesía. Iniciando publicacións en distintos momentos do século XX (da década de 40 á de 70) e ligados a movementos literarios diferentes, contribuíran (e, no caso de Luísa, esta continua a contribuír), indubidablemente, para a magnificencia da poesía portuguesa para a infancia.
Neste artigo, procurarase demostrar como, na poesía para crianzas, Sidónio Muralha, Matilde Rosa Araújo e Luísa Ducla Soares perseguiran temas que lles eran caros, exprimindo emocións e valores idénticos aos inscritos na poesía que escribiran para público adulto, sen prescindiren das marcas estilísticas propias. A pesar deses lazos inequívocos, souberon lapidar os textos, de modo soberbio, en función do destinatario crianza.

Detalles do artigo

Referencias

Luísa Ducla Soares, Contrato (Lisboa: Iniciativas Editoriais, 1970).

Luísa Ducla Soares, Poemas da mentira e da verdade (Lisboa: Livros Horizonte, 1983).

Luísa Ducla Soares, A gata Tareca e outros poemas levados da breca (Lisboa: Teorema, 1990).

Luísa Ducla Soares, A cavalo no tempo (Porto: Civilização, 2003).

Luísa Ducla Soares, O planeta azul (Porto: Civilização, 2008).

Luísa Ducla Soares, Poemas inéditos, s/d.

Matilde Rosa Araújo, O livro da Tila – Cantigas pequeninas (Lisboa: Editorial “Os nossos filhos”, 1957).

Matilde Rosa Araújo, O cantar da Tila – Poemas para a juventude (Coimbra: Atlântida, 1967).

Matilde Rosa Araújo, A guitarra da boneca (Lisboa: Livros Horizonte, 1983).

Matilde Rosa Araújo, Voz nua (Lisboa: Livros Horizonte, 1986).

Matilde Rosa Araújo, Mistérios (Lisboa: Livros Horizonte, 1988).

Sidónio Muralha, Bichos, bichinhos e bicharocos (Lisboa: s/n, 1949).

Sidónio Muralha, Poemas (Porto: Editorial Inova, 1971).

Sidónio Muralha, Poemas de Abril (Lisboa: Prelo, 1974).

Sidónio Muralha, Voa, pássaro, voa (Lisboa: Livros Horizonte, 1978).

Sidónio Muralha, 26 Sonetos (Lisboa: Livros Horizonte, s/d [1979]).

Sidónio Muralha, O Rouxinol e a sua namorada (Lisboa: Livros Horizonte, 1983).

An., “Entrevista a Sidónio Muralha”. Diário, 3 de Agosto (1980).

António Pedro Pita, “Sidónio Muralha”, in AA.VV. Biblos – Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa, vol. 3 (Lisboa: Verbo, 1999), 993-995.

Fernando Martinho, Geração do ‘Novo Cancioneiro’ (vol. 11) (Lisboa, Althum.com/ Museu do Neo-Realismo, 2010).

Fernando Martinho, “Poesia”, in Literatura portuguesa do século XX, Coord. Fernando Martinho (Lisboa: Instituto Camões, 2004), 11-53.

Fernando Martinho, Tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50. (Lisboa: Colibri,1996).

Gastão Cruz (dir.), Relâmpago, Revista de Poesia - A poesia no ensino, n.º 10 (2002).

José António Gomes, A poesia na literatura para a infância: a produção portuguesa, do pós-guerra à actualidade, e o caso de Matilde Rosa Araújo (Porto: ASA, 1993).

Jorge de Sena, Líricas portuguesas (vol. I) (Lisboa: Edições 70, 1984).

Pere Ferré, “Romanceiro”, in AA.VV. Biblos – Enciclopédia Verbo das literaturas de língua portuguesa, vol.4. (Lisboa: Verbo, 2001), 947-956.

Violante Florêncio, “A poesia, para crianças, de Luísa Ducla Soares: Fazer de gente divertida uma gente crescida”, in AA.VV. No branco do Sul as cores dos livros (Lisboa: Caminho, 2005), 187-203.

Violante F. Magalhães, “Um ‘pucarinho de esperança’ – A literatura para crianças em Sidónio Muralha”, Nova Síntese n.º 5 - A poesia do Neo-Realismo (2010): 129-151.