Vol. 02 Núm. 022 (2016)

Educación Ambiental e o reto do compromiso social

O reto actúal da educación ambiental é promover a implicación real da cidadanía co futuro do Planeta. Un compromiso que pasa polo cambio do modelo de desenvolvemento de moitas e moitos cidadás. É preciso velar pola conservación de espacios, de especies e de culturas que están sendo agredidas, provocando seu deterioro e incluso a súa desaparición. Compromiso que debe xurdir do local para convertirse nunha práctica global, nunha educación ambiental glocal.
Os artigos de este número comparten un posicionamento ético dialóxico, baseado na particiapación e na corresponsabilidade en diferentes escenarios: nos Espazos Naturais Protexidos, nas Universidades, nas empresas... Unha vez máis, a presentación de experiencias e a análise de casos proporcionan propostas metodolóxicas de traballo, novas rutas e moitas posibilidades de parcerías, para seguir traballando xuntas e xuntos.
Neste novo número de ambientalMENTE sustentable mudamos algúns aspectos da maquetación da revista máis a filosofía da revista segue a ser a mesma. Gracias (obrigados) polo seu interese e colaboración.

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2016.02.022

Publicada: 2016-12-15

Táboa de contidos

Prácticas pedagóxicas en áreas naturais: experiencias e posibilidades

  • Taís Cristine Ernst Frizzo
  • Rita Paradeda Muhle
  • Aurici Azevedo da Rosa
Publicado: dec. 15, 2016
páxinas 63-80

Imos constituír o noso propio poder!

  • Cidadas e cidadãos do Povo da Terra
Publicado: dec. 15, 2016
páxinas 81-83