Contido principal do artigo

Silvia Ferrari
Universidade Nacional da Patagonia Austral. Asociación Ambiente Sur.
Martina MacNamara
Asociación Ambiente Sur.
Carlos Albrieu
Universidade Nacional da Patagonia Austral. Fundación Patagonia Natural. Asociación Ambiente Sur.
René Asueta
Asociación Ambiente Sur. Subsecretaría de Medio Ambiente da Provincia de Santa Cruz (República Arxentina)
Santiago Alarcón
Universidade Nacional da Patagonia Austral.
Vol. 02 Núm. 08 (2009), Banco de boas prácticas, páxinas 173-184
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2009.02.08.843
Enviado: Jun 30, 2015
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

O ecoturismo é unha modalidade turística ambientalmente responsable na cal os usuarios gozan en contacto coa natureza e con diversas manifestacións culturais, propiciando un involucramiento activo e socio-economicamente benéfico das poboacións locais. Á súa vez, pode constituírse nunha ferramenta fundamental para mellorar a calidade de vida dos seus habitantes, contribuír á conservación da biodiversidade e ao rescate do patrimonio cultural dunha determinada rexión. Neste contexto, trabállase desde o ano 2002 ata a actualidade, na Cuenca Carbonífera de Río Turbio (Patagonia Arxentina), utilizando como especie bandeira ao Cóndor Andino, que polo seu valor biolóxico e cultural e interese a nivel mundial considerouse clave para estimular estas actividades na zona, complementándose a outras ofertas turísticas existentes. Os estudos permitiron identificar dormideros e zonas de uso na área de influencia das localidades, cuantificar a súa abundancia e determinar áreas con potencial atractivo turístico. Estes estudos foron acompañados por diversas accións coa comunidade mediante procesos de participación pública, educación ambiental e capacitación de actores locais como Guías de Sitio, coa finalidade de que sexan os protagonistas na xestación desta nova alternativa de desenvolvemento e os beneficiarios directos.

Detalles do artigo