A ensinanza da nutrición humana na Educación Primaria desde unha perspectiva mediambiental

Juan Rivadulla López, Susana García Barros, Cristina Martínez Losada

Resumo


Neste traballo analízanse os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación do currículum de Educación Primaria de Galicia referidos á nutrición humana en xeral e á súa relación co medio ambiente en particular. O resultado desta análise mostra que existe unha idea restrinxida nalgúns dos contidos que deben ser ensinados sobre a nutrición humana, xa que se centran mais que todo na alimentación e a saúde, mentres que fan escasas referencias á idea global de nutrición e á súa relación co medioambiente. Partindo da análise do currículum, desenvolvéronse unha serie de ideas chave relacionadas co tópico para ensinar en Educación Primaria e que se aglutinan ao redor de catro ámbitos de estudo: a) o concepto de nutrición e a súa finalidade; b) os órganos e sistemas que interveñen na mesma; c) a alimentación e a súa importancia para a saúde e d) a repercusión do proceso nutritivo no medio.


Palabras clave


Nutrición humana; Educación Primaria; Educación Ambiental; Currículum.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2013.15-16.0.777

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.