Contido principal do artigo

Javier Asín Semberoiz
Director-Xerente da Fundación Centro de Recursos ambientales de Navarra (Goberno Foral de Navarra-España)
Vol. 01 Núm. 01-02 (2006), Traxectorias e retos, páxinas 165-184
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2006.01.01-02.741
Enviado: Jun 30, 2015
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Bases teóricas para a elaboración dun Plan de Formación ambiental nas Administracións Públicas

Detalles do artigo