Contido principal do artigo

José Gutiérrez Pérez
Director do Secretariado de Avaliación da Calidade Docente do Vicereitorado de Planificación,Calidade e Avaliación da Universidade de Granada Departamento de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Investigación. Universidade de Granada (España)
Mª Teresa Pozo Llorente
Departamento de Métodos de Investigación e Diagnóstico en Investigación. Universidade de Granada (España)
Vol. 01 Núm. 01-02 (2006), Traxectorias e retos, páxinas 103-120
DOI https://doi.org/10.17979/ams.2006.01.01-02.738
Enviado: Jun 30, 2015
Dereitos de autoría Como citar

Resumo

Avances e retrocesos no campo da avaliación da educación ambiental: dunha tarea pendiente a unha realidade en marcha

Detalles do artigo