Vol 1, No 21 (2016)

Educación Ambiental e o reto do compromiso social

DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2016.1.21

O reto actúal da educación ambiental é a implicación real da cidadanía co futuro do Planeta. Un compromiso que pasa polo cambio do modelo de vida de moitas e moitos cidadás. Mais tamén é preciso velar pola conservación de espacios, de especies e de culturas que están sendo agredidas, provocando seu deterioro e desaparición. Compromiso que debe xurdir do local para convertirse nunha práctica global.

Os artigos de este número comparten a ética da particiapación e da corresponsabilidade en diferentes ámbitos: nos Espazos Naturais Protexidos, nas Universidades, nas empresas... Unha vez máis, a presentación de experiencias e a análise de casos proporcionan metodoloxías de traballo, rutas e posibilidades de parcerías para seguir traballando xuntas e xuntos.

Neste novo número de ambientalMENTE sustentable mudamos algúns aspectos da maquetación da revista máis a filosofía da revista segue a ser a mesma. Gracias (obrigados) polo seu interese e colaboración.

##issue.fullIssue##

##issue.viewIssueDescription## PDF

Táboa de contidos

MARCO TEÓRICO

A sacralidade e a conservação da Serra de Gorongosa: uma alternativa para a prática de Educação Ambiental  7-28
Raimundo Alberto Mulhaisse  

TRAXECTORIAS E RETOS

Cidadanía ambiental, um compromisso de participação, em Portugal PDF PDF  29-46
Artur Peixoto, Augusto Serrano, Francisco Teixeira, Jorge Neves, Lurdes Soares, Margarida Marcelino  
Diagnóstico e estudo da dinâmica socioambiental do Parque Ambiental Bernardo Berneck em Várzea Grande, Regiao Metropolitana vale do rio Cuiaba PDF  47-57
Giseli Dalla Nora, Aparecida Fátima Carvalho Soares Neta, Emerson Luiz Felix Barreto, Yuri Taveira  

RECURSOS E INSTRUMENTOS SOCIAIS

Unha experiencia de ecoauditoría escolar sobre a dilapidación de alimentos no ámbito universitario PDF  59-67
Mª Jesús Vázquez Penedo, Blanca Puig  
Aplicación de tecnoloxías sustentables nas novas empresas en México PDF  69-88
Adrián Oswaldo Ramírez Coronado, José G Vargas-Hernández  

BANCO DE BOAS PRÁCTICAS

Universidades sustentaveis: um olhar sobre o campus da Universidade Federal de Mato Grosso-Cuiabá-Brasil PDF  89-101
Giseli Dalla Nora, Jessica Siqueira  

DOCUMENTOS

Conferencia Mundial sobre os Pobos Indíxenas: Documento final PDF  103-110
Nações Unidas