A evolução do conceito de Educação na área do ambiente, no mundo e em Portugal

María José Q.F.C. Branco

Resumo


Os danos ao medio ambiente foron despertando na humanidade a sensibilidade á necesidade de cambio. Os estudos ambientais e ecolóxicos multiplicáronse e a aparición dos sucesivos desastres impuseron de feito a necesidade de intervir en todos os niveis educativos. Así, o concepto de educación ambiental evolucionou a un estilo máis conservacionista cara a preocupación centrada principalmente na educación, pasando recientemente por un período no que a sustentabilidade é a chave. Esta evolución do concepto reflexa non so as preocupacións ambientais, senon tamén as facetas das que se reviste en termos políticos e educativos.


Palabras clave


Medio ambiente, Conservacionismo;Educación; Sustentabilidade

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/ams.2009.8.0.837

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.