Contenido principal del artículo

  • Carme López Fernández
Carme López Fernández
España
https://orcid.org/0000-0002-9661-4511
Vol. 8 (2021), Artículos , Páginas 36-52
DOI: https://doi.org/10.17979/digilec.2021.8.0.8658
Recibido: ago. 13, 2021 Publicado: dic. 29, 2021
Cómo citar

Resumen

Este artigo versa sobre un proceso de recompilación de músicas e bailes de tradición oral que se deu en Galicia, especialmente durante a década dos 90 e que se popularizou baixo o nome de recollidas. A súa relevancia ven dada polo gran número de persoas implicadas e a influencia que tivo na conformación actual da música e baile tradicional galegos. Ademais, o escaso tratamento e conexión das recollidas co campo científico-académico supón un baleiro moi propicio sobre o que investigar. Relacionado coa escaseza de publicacións, abordamos esta investigación coa entrevista como método fundamental para a achega de información, traballando para isto con diferentes persoas do sector da música e baile tradicional que tiveran participado en recollidas durante a década dos 90.


Neste texto recollemos, a través das vivencias destes profesionais, un relato no que se define, marcan os obxectivos, describe o proceso máis resultados deste fenómeno de recompilación. Ademais, tamén abordamos algunhas das influencias que estes traballos de investigación tiveron na propia tradición. Por último, tamén valoramos a importancia destas compilacións e a gran posibilidade para o futuro, tendo en conta a existencia dunha gran cantidade de material aínda sen catalogar e analizar.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Citas

Adalid. M. (1887). Cantares viejos y nuevos de Galicia. Madrid: Pablo Martín.

Campos Calvo-Sotelo, J. (2008). La música popular gallega en los años de la transición política (1975-1982): reificaciones expresivas del paradigma identitario (memoria para optar ao grao de doutor). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. https://eprints.ucm.es/8801/.

Clémessy, N. (2004). Emilia Pardo Bazán y Perfecto Feijóo. Elogio y defensa del folklore musical gallego. La Tribuna, 2, 65-75. http://revistalatribuna.gal/index.php/TRIBUNA/article/viewFile/22/35.

Corbetta, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid: McGraw Hill.

Dopico, P. (2007). O ensino da música tradicional: perspectivas de futuro. En I congreso de ensinantes de música tradicional galega –actas-, 105-113. Orzán: Asociación de Gaiteiros Galegos.

Estévez, X. (2008). As gravacións da música galega (1975-2000). 500 horas de música, 500 artistas e grupos. 10.000 temas. Lugo: Editorial TrisTram S.L.

Feijóo, J. (2016). Este pandeiro que toco. La entrevista etnográfica como herramienta para la reconstrucción del mapa histórico del repertorio acompañado de pandero cuadrado en Galicia. En III Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Musicólogos: actas, 331-339. Tagus-Atlanticus Associação Cultural. https://research.unl.pt/ws/portalfiles/portal/2378596/b80448_78596170c0fc43e586b6faf494af9718.pdf .

Feixóo, X. (2017). Maruxa das Cortellas. Tocadora do pandeiro… Santiago de Compostela: aCentralFolque.

Feijóo, X. (2021). Comunicación persoal.

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Madrid: Ediciones Morata.

García, A.L. (1988). As fontes do folk. Os cancioneiros. A tradición oral. Recollidas actuais. En Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. Música, v. I., Grupo Milladoiro (coord.), 225-237. Santiago de Compostela: A Editorial da Historia; Museo do Pobo Galego.

González, D. (1963). Así canta Galicia. Ourense: La Región.

González, F. (2021). Comunicación persoal.

Groba, X. (1998). A recompilación da música tradicional en Galicia. En Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. Música, v. II., C. Villanueva (coord.), 351-402. Santiago de Compostela: A Editorial da Historia, Museo do Pobo Galego.

Inzenga, J. (2005). Cantos e bailes de Galiza. Ourense: Difusora de letras, artes e ideas. (orixinal de 1888).

Latham, A. (coord.) (2009). Diccionario enciclopédico de la música. México D.F.: Fondo de cultura económica.

López Cobas, L. (2013). Historia da música en Galicia. Sarria: Ouvirmos.

López Fernández, C. (2021). Perspectiva de xénero na tradición galega: o rol feminino na música de tradición oral. En Actas del III Congreso de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación, R. Chao-Fernández, F.C. Rosa Napal, A. Chao-Fernández, C. Guillanders, & R.M. Vicente Álvarez (Eds.), 40-44. Universidade da Coruña.

http://hdl.handle.net/2183/28162.

López Fernández, C. (En prensa). La música de tradición oral en Galicia: propuesta para su clasificación. En Gestión de la cultura: lo que hacemos los humanos, Vives López (dir.). Tirant editorial.

Manzano, M. (1995). La jota como género musical. Un estudio musicológico acerca del género más difundido en el repertorio tradicional español de la música popular. Madrid: Editorial Alpuerto, S.A.

Martí, J. (1998). A tradición vista a través do folklorismo”. En Galicia fai dous mil anos. O feito diferencial galego. Música v. II, C. Villanueva (coord.), 323-350. Santiago de Compostela: A Editorial da Historia; Museo do Pobo Galego.

Martí, J. (1999). La tradición evocada: folklore y folklorismo. En Tradición oral, Eloy Gómez Pellón et al. (eds.), 81-108. Oiartzun: Aula de Etnografía, Universidad de Cantabria.

Martínez Torner, E. e Bal y Gay, J. (1933). Folk-lore musical de Melide. En Terras de Melide, 539-566. Santiago de Compostela: Seminario de Estudos Galegos - Editorial NÓS.

Martínez Torner, E. e Bal y Gay, J. (1973). Cancionero gallego. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Nettl, B. (1985). Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales. Madrid: Alianza Editorial S.A.

Pérez Ballesteros, J. (1885-1886). Cancionero popular gallego: y en particular de la provincia de La Coruña. Madrid: Librería de Fernando Fe.

Quintana, P. (1981). Recolleita [CD]. Santiago de Compostela: Clave Records.

Randel, D. M. (ed.) (1997). Diccionario Harvard de música. Versión española de Luis Carlos Gago. Madrid: Alianza Editorial.

Sampedro, C. (2007). Cancionero musical de Galicia. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza (orixinal de 1942).

Segade, F. (2021). Comunicación persoal.

Valladares, M. (1970). Cantigueiro Popular. A Coruña: Fundación da Real Academia Galega.

Vidal, M. (2021). Comunicación persoal.