A Revista Galega de Filoloxía foi aceptada para a súa inclusión en SCOPUS e foi incorporada á listaxe actualizada de revistas publicada en agosto de 2022.

Volver