Recensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lingua galega no solpor medieval

  • María Fernández Zas Universidade da Coruña
Palabras chave recensión, galego medieval, lingüística histórica

Resumo

Recensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lingua galega no solpor medieval, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2016, 194 páxinas.

Citas

Boullón Agrelo, A. I. (ed.) (2007). Na nosa lyngoage galega: a emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.

Publicado
2018-12-30
Como citar
Fernández Zas, M. (2018). Recensión: Ramón Mariño Paz / Xavier Varela Barreiro (eds.), A lingua galega no solpor medieval. Revista Galega De Filoloxía, 19, 153-159. https://doi.org/10.17979/rgf.2018.19.0.4951
Sección
Recensións