Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres

Luz Varela Armas

Resumo


Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2015, 216 páxinas.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3189

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.