Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977)

Xosé Manuel Sánchez Rei

Resumo


Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977). A Coruña, Deputación Provincial, 2016, 307 páxinas.

Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3188

Ligazóns refback

  • Non hai ningunha ligazón refback.