Revista Galega de Filoloxía

A Revista Galega de Filoloxía conságrase á publicación de traballos de investigación que desenvolveren algún aspecto lingüístico ou filolóxico do ámbito galego-portugués, como tamén á promoción e ao coñecemento da lingua no seo da sociedade. Do mesmo xeito, serán obxecto de consideración para seren publicadas as recensións de obras que trataren algún tema relacionado coa lingüística en xeral, ou coa galega e portuguesa en particular.

Vol 18 (2017)

Táboa de contidos

Artigos

Edición e edicións: a propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (II) PDF  11-47
Mariña Arbor Aldea  
Variación lingüística interxeracional na Illa de Ons (Bueu). Seseo PDF  49-68
José Dopazo Entenza  
Unha mirada cara a u e onde n’As Cantigas de Santa María: un traballo cuantitativo PDF  69-78
Brian Gravely  
O estándar galego nas novas xeracións: entre o afastamento e a necesidade PDF  79-113
Ana Iglesias Álvarez, Xosé Álvarez García, Salomé Díaz Muñiz  
Por outras palavras e digamos: marcadores de reformulación? PDF  115-131
Ana Cristina Macário Lopes, Conceição Carapinha  
O valor económico das linguas: percepcións da clase alta directiva de Galicia PDF  133-158
Daniel Pinto Pajares  

Recensións

Recensión: Carlos Garrido, A Traduçom do ensino e divulgaçom da ciência PDF  161-163
Robert Neal Baxter  
Recensión: Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor PDF  165-168
Ricardo Pichel Gotérrez  
Recensión: Xosé Ramón Freixeiro Mato, Onde ferve o amor por Galiza. Correspondencia do galeguismo do exterior con Sebastián Martínez-Risco (1942-1977) PDF  169-176
Xosé Manuel Sánchez Rei  
Recensión: Héctor Cajaraville Araújo, Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres PDF  177-182
Luz Varela Armas