Axudante

A publicación do Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña é posible grazas á colaboración do Servizo de Normalización Lingüística, no marco da súa liña de axudas ás comisións de normalización lingüística.