O Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo ten como obxectivo divulgar a problemática presentada polas relacións laborais na sociedade desde a perspectiva xurídico-laboral, psicolóxica, económica ou sociolóxica, con especial atención ao estudo e desenvolvemento das relacións laborais en Galicia. Ten periodicidade anual e está editada pola Facultade de Ciencias do Traballo e o Servizo de Publicacións da UDC.