Fotografía y arquitectura moderna en España. Antología de textos. Iñaki Bergera / Amparo Bernal (eds.)

Jesús Marina, Elena Morón

Resumen


-

Palabras clave


-

Texto completo:

PDF (English) (Español)


DOI: https://doi.org/10.17979/bac.2017.7.0.1942

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Escuela Técnica Superior de Arquitectura | Universidade da Coruña | 2018 | ISSN 0213-3474 | eISSN 2173-6723