Contacto

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidade da Coruña
Rúa da Fraga s/n. 15192 A Coruña
ESPAÑA

Contacto principal

Esteban Fernández-Cobián
Universidade da Coruña
Teléfono (+34) 981167000 ext.5243

Contacto de soporte

Editor